Tour Trung Quốc Đường Bay chất lượng, Tour du lịch Trung Quốc Đường Bay

KHÁM PHÁ THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CHÂU – THANH HÀ PHƯỜNG BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
18,990,000đ
Giá từ:
16,490,000đ
Hành trình:
THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CHÂU – THANH HÀ PHƯỜNG
Thời gian:
5 NGÀY- 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 20 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 3 Tháng 9, 2024 | Thứ hai, 9 Tháng 9, 2024 | Thứ ba, 10 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 30 Tháng 10, 2024 | Chủ nhật, 17 Tháng 11, 2024
HÀ NỘI – TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG +BAY HÀNG KHÔNG QINGDAO AIRLINES
Giá cũ:
12,990,000đ
Giá từ:
10,990,000đ
Hành trình:
TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
Hà nội Bay Qingdao Airlines
Chủ nhật, 7 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 26 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 4 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024 | Chủ nhật, 18 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG  BAY QUINGDAO AIRLINES
Giá cũ:
13,990,000đ
Giá từ:
10,590,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – TRƯỜNG SA - TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Quingdao Airlines
Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 14 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 28 Tháng 8, 2024
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRÙNG KHÁNH - TÂY AN BAY WEST AIR
Giá cũ:
19,990,000đ
Giá từ:
17,990,000đ
Hành trình:
TRÙNG KHÁNH - TÂY AN
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay West Air
Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 18 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 10 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 22 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 7 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 19 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 16 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 14 Tháng 12, 2024
KHÁM PHÁ TRÙNG KHÁNH MONO + BAY WEST AIR
Giá cũ:
17,990,000đ
Giá từ:
12,990,000đ
Hành trình:
TRÙNG KHÁNH MONO
Thời gian:
5 ngày – 4 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay West Air
Thứ ba, 18 Tháng 6, 2024 | Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ ba, 9 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 23 Tháng 7, 2024 | Thứ ba, 6 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 20 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 10 Tháng 9, 2024 | Thứ ba, 24 Tháng 9, 2024 | Thứ ba, 8 Tháng 10, 2024 | Thứ ba, 22 Tháng 10, 2024 | Thứ ba, 5 Tháng 11, 2024 | Thứ ba, 19 Tháng 11, 2024 | Thứ ba, 10 Tháng 12, 2024 | Thứ ba, 31 Tháng 12, 2024
CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA BAY BAMBOO AIRWAYS
Giá cũ:
13,990,000đ
Giá từ:
11,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Bamboo Airways
Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2024
THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – NGA MI SƠN+BAY VIETNAM AIRLINESS
Giá cũ:
13,690,000đ
Giá từ:
11,690,000đ
Hành trình:
THÀNH ĐÔ – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – NGA MI SƠN
Thời gian:
05 Ngày - 04 Đêm
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ ba, 9 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 28 Tháng 7, 2024
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT+ BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
19,990,000đ
Giá từ:
16,190,000đ
Hành trình:
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT
Thời gian:
6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Thứ tư, 21 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 11 Tháng 9, 2024 | Thứ tư, 25 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 11 Tháng 10, 2024
KHÁM PHÁ THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – ĐÔ GIANG YẾN - NGA MI SƠN – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
21,590,000đ
Giá từ:
16,390,000đ
Hành trình:
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – ĐÔ GIANG YẾN - NGA MI SƠN – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 1 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 4 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2024
TOUR DU LỊCH THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC BAY SICHUAN AIRLINES
Giá cũ:
21,900,000đ
Giá từ:
14,900,000đ
Hành trình:
THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – CÔNG VIÊN GẤU TRÚC
Thời gian:
5 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội SICHUAN AIRLINES
Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 26 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 13 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 27 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 11 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 25 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 1 Tháng 11, 2024 | Thứ sáu, 8 Tháng 11, 2024
CHƯƠNG TRÌNH: TRÙNG KHÁNH- CỬU TRẠI CÂU BAY WEST AIR
Giá cũ:
22,990,000đ
Giá từ:
17,490,000đ
Hành trình:
TRÙNG KHÁNH- CỬU TRẠI CÂU
Thời gian:
6 NGÀY 5 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội WEST AIR
Thứ năm, 4 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 14 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 12 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 26 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 2 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 9 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 23 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 30 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 7 Tháng 12, 2024 | Thứ bảy, 21 Tháng 12, 2024 | Thứ bảy, 28 Tháng 12, 2024
KHÁM PHÁ BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI
Giá cũ:
24,990,000đ
Giá từ:
21,690,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BẮC KINH – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI - HÀ NỘI
Thời gian:
7 NGÀY / 6 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Chủ nhật, 13 Tháng 10, 2024 | Thứ sáu, 25 Tháng 10, 2024 | Thứ ba, 29 Tháng 10, 2024 | Thứ bảy, 2 Tháng 11, 2024 | Chủ nhật, 17 Tháng 11, 2024 | Thứ sáu, 29 Tháng 11, 2024 | Thứ bảy, 7 Tháng 12, 2024 | Thứ ba, 17 Tháng 12, 2024 | Chủ nhật, 22 Tháng 12, 2024

Trang