Tour Chương trình Galadinner chất lượng, Tour du lịch Chương trình Galadinner