PHÁP - THỤY SỸ - Ý (PHỔ THÔNG)

17/5; 15, 21/6; 5/7; 16/8;
13, 27/9; 10/10

10N9Đ BAY QR

72.900
30/8. 74.900

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý

7/6; 5/7; 2/8/2024

10N9Đ BAY CZ

69.900.000

ĐỨC – ÁO - Ý – THỤY SỸ – PHÁP

31/05/2024

11N10Đ VNA

76.900.000
21, 28/06; 10, 19/07 79.600.000

PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN

 10, 17, 24/05;

10N9Đ

73.900.000

07, 15, 21, 28/06; 05, 12/07/2024 73.900.000
19, 26/07; 01, 09, 16, 23/08/2024 74.900.000

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

 

9N8Đ BAY VNA

 
 01/06/2024 59.900.000
 16/06/2024 60.900.000
01/07/2024 64.900.000
13/07/2024 65.900.000

ĐỨC - HL - BỈ - LUX - PHÁP

22/7; 26/8
23/9; 10/10; 8/11

9N8Đ BAY VNA

67.900.000
11/9; 27/10 59.900.000
ĐỨC - TS - LUX - HL - BỈ - PHÁP 27/8; 22/9; 30/10 10N9Đ BAY VNA 71.900.000

ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP

17/05/2024

9N8Đ BAY VNA

63.900.000
15, 29/06; 08/07/2024 66.900.000

ĐÔNG ÂU
(PHÁP - TS - Ý - HUNG - ÁO -
SLOVAKIA - SEC - ĐỨC)

21/5

15N14Đ VNA

92.900.000
28/5 92.900.000
18/6 93.900.000
25/6 93.900.000
9/7 93.900.000
THỤY SĨ – LIECHTENSTEIN- ĐỨC - ÁO - SLOVENIA - CROATIA - BOSNIA AND HERZEGOVINA - SERBIA - BULGARIA 25/05; 19/07/2024 15N14Đ QATAR 119.900.000

PHÁP – THỤY SỸ - Ý – HUNGARY – ÁO – SLOVAKIA – SÉC – ĐỨC

 21/5; 28/5/2024

15N14Đ VNA

92.900.000
18/6, 25/6; 9/7/2024 93.900.000
Ý - HY LẠP - THỔ NHĨ KỲ DU THUYỀN 17/05/2024 10N9Đ 82.900.000

BALKAN & NAM TƯ (Ý – SLOVENIA – CROATIA –
BOSNIA - HERZEGOVINA – SERBIA - BULGARIA )

25/6.

11N10Đ TK

83.900.000
25/07; 30/08 85.900.000
27/09; 18/10 79.900.000

SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO

23/05/2024

9N8Đ BAY QR

63.900.000
16/03; 12/09 65.900.000
27/06/2024 66.900.000
11, 25/07; 8/8 67.900.000
26/09; 10, 24/10 64.900.000

TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

25/05/2024

11N10Đ QR

76.900.000
22/06/2024 76.900.000
13, 20/7/2024 76.900.000

MIỀN NAM NƯỚC PHÁP - TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA

16/6/2024

11N10Đ BAY TK

89.900.000
16/7/2024 89.900.000

TÂY BAN NHA -BỒ ĐÀO NHA

25/5; 22/06; 17/08

11N10Đ BAY QR

78.900.000
13, 20/07/7 79.900.000
TÂY BAN NHA–BỒ ĐÀO NHA–MAROC  18/5
6/7; 17, 26/8
7/10; 11/11
13N12Đ BAY QR 109.000.000
ĐAN MẠCH - NA UY - THUỴ ĐIỂN - PHẦN LAN 28.6; 12.07; 24.7; 13.8 11N10Đ BAY QR 95.900.000

ĐAN MẠCH - NAUY - THỤY ĐIỂN - PHẦN LAN

31/5; 23/6; 26/7; 31/8; 21/9; 25/10

9N8Đ BAY QR

76.900.000

MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY 08/09/2024 7N6Đ BAY VNA 53.900.000

SYDNEY – BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

31/5; 28/06

8N7Đ BAY VNA

66.900.000
9/8 63.900.000

MELBOURNE - CANBERRA– SYDNEY

 4/6; 20/6 & 23/7

7N6Đ BAY VNA

58.900.000
23/5; 13/8 & 22/8 55.900.000

ÚC - NEW

24/05; 30/08

9N8Đ BAY VNA

96.900.000
21/06 99.900.000

ÚC - NEW

25/5; 8, 22/6; 6/7/2024

10N9Đ VNA

98.900.000

ÚC (SYD - MEL)

14/5

7N6Đ BAY CZ

47.900.000
28/5 47.900.000

ÚC (MEL - SYD)

25/6

7N6Đ BAY VNA

62.900.000
18/7 62.900.000
29/8 59.900.000
10/9 59.900.000
26/9 62.900.000

NEW ZEALAND

15, 29/5/2024

7N6Đ BAY MH

65.900.000

DUBAI

21/05

6N5Đ BAY EK

27.900.000

ANH - SCOTLAND

 10/06; 09/07/2024

10N9Đ BAY CZ

76.900.000
ANH – WALES - IRELAND  02/06; 03/07; 01/08/2024 9N8Đ QR 82.900.000

ANH - SCOTLAND - XỨ WALES

03/06; 26/08; 23/09; 09/10/2024

9N8Đ VNA

83.900.000

08, 24/07/2024

85.900.000

ANH – XỨ WALES - SCOTLAND

27/05/2024

9N8Đ VNA

82.900.000
10/06; 17/06; 03/07; 12/08; 21/08 18/09; 07/10/2024 85.900.000

ENGLAND – SCOTLAND - WALES

08/5 – 16/5

9N8Đ BAY CZ

72.900.000

10/6 – 18/6 77.900.000

ST. PETERSBURG – MATXCOVA

25/05; 8/6/2024

9N8Đ TK

56.900.000
22/06/2024 57.900.000
NGA 10/10 8N7Đ TK 55.900.000

NGA

19, 30/05

8N7Đ BAY TK

54.900.000
7, 14, 21/6 55.900.000
16, 23, 30/09 54.900.000
7, 14, 21, 24/10 55.900.000

MỸ - MEXICO - CUBA

10/9; 20/10/2024

16N15Đ EVA

169.900.000
15/07/2024 174.900.000
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ HÈ 2024 22/06/2024 12N11Đ BAY BR 106.900.000

MỸ

19/5; 8/6/2024

10N09Đ BAY BR

92.900.000
7/7/2024 98.900.000
MỸ - CANADA 15/9 15N14Đ EVA 179.900.000

MỸ - THU VÀNG 12N

12/9

12N11Đ EVA

88.900.000
26/10 88.900.000
MỸ - THU VÀNG 12N 19/10 103.900.000
MỸ - THU VÀNG 10N
(CT KHUYẾN MẠI)
16/11 10N9Đ EVA 79.900.000
TÂY MĨ 7N 21/9 7N6Đ STARLUX 52.900.000

MỸ - HÈ 10N
(KHÔNG GRAND CANYON)

7/7

10N9Đ EVA

95.900.000
20/7 95.900.000
MĨ 12N
(CÓ THÁC NIAGARA)
26/9 12N11Đ EVA 112.900.000

BRAZIL – ARGENTINA- RỪNG AMAZON - SÔNG BĂNG PERITO MORENO

20/5; 15/12/2024

17N16Đ BAY EK

339.800.000

, 18/02/2025

BRAZIL - PERU - ARGENTINA

18/7; 15/11/2024

14N13Đ BAY EK

225.800.000

18/02/2025

NAM PHI

29/6; 27/7; 17/8

8N7Đ BAY SQ

66.900.000

28/9; 11, 18, 25/10

THỔ NHĨ KỲ

27/06; 2/8

8N7Đ BAY TK

45.900.000
31/05; 14/06; 14/09; 04/10; 01/11 44.900.000
12/07; 19/07; 10/08; 30/08 47.900.000

THỔ - HY LẠP

26/5

10N9Đ TK

79.900.000
28/6 82.900.000
23/7 82.900.000
28/8 82.900.000
21/9 79.900.000
24/10 79.900.000
CANADA 15/10 11N10Đ EVA 138.900.000

CANADA-CUBA

05/07/2024

14N13Đ BAY EVA

209.800.000
12/10/2024 209.800.000
CANADA - CUBA 5/7; 12/10 11N10Đ BAY EVA 179.900.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ

SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA - JEWEL

07/05/2024   11.290.000
14/05/2024 11.690.000
21/05/2024 12.290.000
28/05; 15,22/08/2024 12.990.000
04, 11, 13, 18, 20, 25, 27/6/2024

13.490.000

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/7/2024
1,8/08/2024
29/8 ( QUỐC KHÁNH ) 13.990.000
8,15,29/9/2024

11.490.000

6,13,27/10/2024
3,10,17,24/11/2024
1.8.15/12/2024
20/10/2024 11.990.000
22/12 (DỊP NOEL) 15.490.000
29/12 ( TẾT DƯƠNG) 15.990.000

HN - SINGAPORE - MALAYSIA


29/09
13/10; 27/10
10/11; 24/11

5N4Đ VNA

12.990.000
MÙA CAO ĐIỂM
09/06; 23/06
07/07; 21/07
18/08
13.990.000
26/5;
01/09/2024 ( LỄ)
13.590.000

HN - MALAY - SING - HN

23/5

5N4Đ VNA

13,190,000
13/6; 27/6 13,490,000
11/7; 25/7 13,490,000
08/08 13,490,000

SINGAPORE - MALAYSIA

9,15,18, 23, 29, 31/5

5N4Đ VJ/TR/AK/OD

10.990.000

05, 06/6
15, 16, 21, 24/8
08, 11, 17/5 10.690.000
14, 15, 19, 20, 22, 28/6

11.490.000

05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 27, 31/7
02, 03, 07, 09, 10

SINGAPORE - MALAYSIA

12/05/2024

5N4Đ BAY SQ/MH

11.490.000
19/05/2024 11.990.000
2, 16, 23/6 11.990.000
13, 27/6 12.990.000
7, 14, 21, 28/07 11.990.000
4, 11, 18, 25/07 12.990.000
4, 18, 25/08 11.990.000
1, 08, 22/08 12.990.000
29/08 (LỄ 2/9) 13.490.000
15, 29/09 11.990.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

30/05/2024

5N4D bay
TR/VJ/AK

12.990.000

07, 13, 21, 26, 27/06
04, 11, 18, 24, 25/07
01, 08, 14/08
17, 22/08

12.490.000

05, 14, 27/09
03,09, 11, 17/10

BALI 4N3Đ

12/05

4N3Đ bay VJ

10,890,000
18/05 11,290,000
02,16, 30/06 12,290,000
07,14, 21/07 12,690,000

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

 

5N4Đ bay VJ

 
   
14/05; 13, 20/08/2024 12.490.000
28/05; 11, 18, 25/06; 09, 16, 23, 30/07/2024 13.490.000
HÀ NỘI - LÀO - PAKSAN - VIÊN CHĂN -
LUANG PRABANG - XIÊNG KHOẢNG
THỨ 7 HÀNG TUẦN 6N5Đ Ô TÔ 9.490.000

CAMBODIA

17,31/5

4N3Đ BAY K6

11.990.000

14,28/6
12,26/7
9,23/8
TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN PHƯƠNG TIỆN GIÁ
Móng Cái - Đông Hưng 1 ngày Hàng Ngày 1 ngày Ô TÔ 690.000
BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ THỨ 6 HÀNG TUẦN 3N2Đ Ô TÔ 3,990,000

HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ

 3, 10, 17, 24, 31/05

4N3Đ

Ô TÔ

3.990.000

HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ THỨ 5 HÀNG TUẦN 3N3Đ Ô TÔ  

BẮC KINH – HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

 17, 24/05; 18/06; 03, 24/09/2024

6N5Đ

BAY VNA

20.890.000
13, 30/08/2024 21.590.000

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU - BẮC KINH

25/06, 09/08/2024

6N5Đ

BAY VNA

21.590.000
20/08/2024 20.890.000

THƯỢNG HẢI – TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BỘC VIỆN CỔ TRẤN

18/04, 06/06, 19/09

5N4Đ

BAY VNA

15.890.000
25/07/2024 16.290.000
29/08/2024 17.390.000

THƯỢNG HẢI -Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

15,18/5; 2,15/6/2024

7N6Đ

BAY VN

22.690.000

22.990.000

21.990.000

4,7,11,14/8/2024
21,24/8
8,18,21/9/2024
29/5; 1/7/2024 23.690.000
25/4/2024 (Lễ 30/4) 25.990.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI

13,20/4; 9/6/2024

7N6Đ

BAY VNA

21.990.000
7,8,15,21/9/2024 22.690.000
3/8;31/8 (Dịp lễ 2/9) 22.990.000
19,22,31/5; 14/7/2024 23.690.000

THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

18/05/2024

4N3Đ

BAY VN

14.990.000
03, 10/08/2024 15.690.000

THƯỢNG HẢI – Ô TRẤN - HÀNG CHÂU – THANH HÀ PHƯỜNG

20/8; 3,9,10,12/9

5N4Đ

BAY VN

16.490.000
25,27/6; 11,25/7; 8/8 16.990.000
26/4 (Lễ 30/4) 17.990.000

HONGKONG - THÂM QUYẾN – QUẢNG CHÂU

17/05, 07/06,
21/06, 05/07,
19/07, 02,18/08

5N4Đ

VNA

17,990,000

30/08 ( Lễ 02/09) 18,590,000

HONGKONG – DING DING TRARM - SHOPPING TOUR

11/05

4N3Đ

VNA

14,990,000
08,27/06 15,690,000
06, 20/07

15,690,000

08/08, 26/09
31/08/2024 ( Lễ 2/9) 15,990,000

HONG KONG - MACAU

21/07

5N4Đ

VNA

25.990.000

MACAU

19/5; 2, 16, 30/6/2024

4N3Đ

BAY MACAU AIR

18.190.000

HÀ KHẨU – MÔNG TỰ – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – CÔN MINH

15, 22, 29/05

5N4Đ

Ô TÔ + 2 CHẶNG TÀU CAO TỐC

10.490.000
05, 12, 19, 26/06 10.490.000

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG – SHANGRILA – CÔN MINH

DỊP LỄ 30/04 – 01/05:
26, 27, 28/04

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU CAO TỐC

14.490.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG - THƯỢNG HẢI

28/5/2024

6N5Đ

BAY VNA

20.990.000
4/6; 13,20,24/9/2024 21.690.000
21/6; 16,23/8/2024 21.990.000

THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

18/6; 23/8; 03/09

6N5Đ

BAY VNA

20,990,000
21/06; 02, 05, 12/7 21,690,000

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT CỬU TRẠI CÂU
- KỲ HIỆP CÂU - THÀNH ĐÔ

03, 10, 17, 24, 31/5
 

6N5Đ

TÀU CAO TỐC + BAY 3U

16,990,000

07, 14, 21, 28/6
 
02, 09/7
 

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA

 24/05/2024;

6N5Đ

BAY QH

18.990.000

LỆ GIANG - SHANGRILA

 08, 15, 22, 29/05/2024;

5N4Đ

BAY QH

17.990.000

THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – TÔ CHÂU: CHUYẾT CHÍNH VIÊN – THẤT LÝ SƠN ĐƯỜNG

07, 20, 28/7

6N5Đ

BAY MU

16,990,000

HÀ NỘI - TÂN CƯƠNG

15/06

8N7Đ

CZ

45.900.000
24/07
10,24/08
49.900.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN GIÁ

THÁI LAN BAY VJ CHIỀU

6/6/2024

VJ

7.590.000

500K

13/6/2024
20/6/2024
27/6/2024
4/7/2024
11/7/2024
18/7/2024
25/7/2024
1/8/2024
8/8/2024
15/8/2024

7.090.000

22/8/2024
29/8/2024
THÁI LÁN DỊP LỄ 30/04 26, 27, 28/04 FD TỐI 5N4Đ 10.490.000

THÁI LAN 5N4Đ BAY TRƯA

6/5/2024

VJ

5N4Đ

6.990.000

7/5/2024
13/5/2024
14/5/2024
20/5/2024
21/5/2024
27/5/2024
28/5/2024
3/6/2024

7.490.000

4/6/2024
11/6/2024
17/6/2024
18/6/2024
25/6/2024
5/6/2024

7.790.000

12/6/2024
19/6/2024
26/6/2024
1/7/2024

7.490.000

2/7/2024
9/7/2024
16/7/2024
22/7/2024
23/7/2024
29/7/2024
30/7/2024
3/7/2024

7.790.000

10/7/2024
17/7/2024
24/7/2024
31/7/2024
6/8/2024

7.490.000

7/8/2024
13/8/2024

6.990.000

20/8/2024
27/8/2024
14/8/2024

7.190.000

21/8/2024
28/8/2024

THÁI LAN 5N4Đ BAY SÁNG

01, 06, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28/06

BAY FD

5N4Đ

7.990.000
03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 31/07 7.990.000
01, 02, 07, 08, 09/08 7.990.000

CHIANG MAI - CHIANG RAI 5N4Đ BAY CHIỀU

29/5/2024  

5N4Đ

10.490.000

26/6/2024
10/7/2024
24/7/2024
14/8/2024

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

19, 24, 29/05

BAY VNA

5N4Đ

7.890.000
16, 23/06 8.290.000
01, 07, 12, 29/06 8.490.000
07, 16, 28/07 8.290.000
05, 10, 13, 24, 27/07 8.490.000
18/08 8.290.000
02, 10/08 8.490.000
30/08 (Nghỉ lễ 2/9) 9.990.000
22/09 7.890.000
13, 20/10 7.890.000
03, 05/11 7.890.000

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

22/5

BAY VNA

5N4Đ

7.890.000
11, 13/11 7.890.000

BANGKOK – PATTAYA- ĐẢO CORAL – SHOW ALCAZAR – BAIYOKE SKY

17,18,24/5

BAY VU

5N4Đ

6.590.000
26/5 7.090.000
15, 22, 29/06 7.590.000
13, 27/07 7.590.000
03/08 7.590.000
10/08 7.190.000
13,18/8 6.690.000
30, 31 (Nghỉ lễ 2/9) 8.990.000
29 (LỄ) 8.990.000
16,17,23,24/8 6.590.000
6.7.13,14.21.27,28/9 6.590.000
05, 11, 12, 18, 19/10 6.590.000

ĐÀI LOAN QUÝ 2+3
(ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG)

18/05

5N4Đ

VJ

11.290.000

25/05
01/06
08/06 12.590.000
15/06

11.990.000

22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08 11.290.000
31/08 (QUỐC KHÁNH) 12.990.000

Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về chiều)

21/10

6N5Đ

VNA

33.990.000

26/10
9/11
25/11

Tokyo – Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto – Osaka (Về sáng)

5/11

6N5Đ

VNA

32.990.000

12/11
TẾT DƯƠNG 2024
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo
28/12 6N5Đ VNA 37.990.000

Nagoya – Shirakawa-go – Takayama – Fuji – Tokyo (về chiều)

6/11

6N5Đ

VNA

33.990.000

16/11
12/12
Osaka – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo (Về sáng) 20/11 6N5Đ VNA 32.990.000
LIÊN TUYẾN NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
HN - Ngắm hoa anh đào nở muộn Hokkaido - Seoul - du thuyền sông Hàn
12/05 7N6Đ OZ 42.900.000
LIÊN TUYẾN NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
HN - TOKYO - PHÚ SĨ - SEOUL - HN
25/05 7N6Đ OZ 39.900.000

KHÁM PHÁ MÙA HÈ NHẬT BẢN
(tokyo - phú sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)

11/6

6n5đ

NH

31.990.000

25/6
16/7
30/7
16/10
CUNG ĐƯỜNG VÀNG DỊP LỄ
(Tokyo - Phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
27/9

6n5đ

VNA

38.990.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MUA HÈ
(Ossaka - kobe - kyoto - kawaguchiko - tokyo)
TẶNG BÒ

23/5

6N5Đ

VNA

31.990.000

11/6

CUNG ĐƯỜNG VÀNG NGẮM LAVENDER
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
về chiều, tặng bò

11/7

32.990.000

25/7

CUNG ĐƯỜNG VÀNG
(Osaka - kyoto - phú sĩ - tokyo)
tặng bò

10/8

31.990.000

20/8
28/8 35.990.000
18/9 31.990.000

Cung đường vàng mùa hè
(Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

16/5

6N5Đ

VJ

26.900.000

30/5
6/6
20/6
4/7
18/7

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(tokyo - phú sỹ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

1/8
12/9
26/9
29/8 28.900.000

CUNG ĐƯỜNG VÀNG MÙA HÈ
(Tokyo - phú sĩ - nagoya - kyoto - osaka)
TẶNG BÒ, VỀ CHIỀU

17/10

29.900.000

24/10
31/10
7/11
14/11
21/11

KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO - PHÚ SỸ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA

16/5

VJA

6N5Đ

26.900.000

30/5
6/6
20/6
4/7
18/7
1/8
29/8 28.900.000
12/9

26.900.000

26/9
17/10

29.900.000

24/10
31/10
7/11
14/11
21/11

HÀ NỘI – SEOUL-JEJU-NAMI- EVERLAND

14/05/2024

6N5Đ

OZ

24900K

28/05
11/06
25/06
09/07
30/07

SEOUL-NAMI- EVERLAND- PAINTER SHOW

21/05/2024

5N4Đ

VJ

12.990K

28/05/2024
04/06/2024
11/06/2024
18/06/2024
25/06/2024

13.500K

02/07/2024
09/07/2024
16/07/2024
23/07/2024
30/07/2024
06/08/2024
13/08/2024
20/08/2024

12.990K

17/09/2024
24/09/2024

SEOUL-NAMI- EVERLAND- THƯ VIỆN SÁCH

17/04/2024

5N4Đ

7C

15.990.000

18/04/2024
22/04/2024
28/04/2024 19.990.000
06/05/2024

14.990.000

09/05/2024
13/05/2024
16/05/2024
20/05/2024
23/05/2024
28/05/2024
03/06/2024
06/06/2024
10/06/2024
13/06/2024
17/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
27/06/2024

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER (ĐI TỐI-VỀ TỐI)

30/05/2024

BAY VNA

5N4Đ

15.900.000
07/06/2024 16.500.000
10/07/2024 16.500.000
17/07/2024 16.500.000
26/07/2024 16.500.000
02/08/2024 15.900.000
15/08/2024 15.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ TỐI)

14/06/2024

BAY VNA

5N4Đ

17.500.000
29/06/2024 17.500.000
06/07/2024 17.900.000
24/07/2024 17.900.000

HÀ NỘI - SEOUL-NAMI- EVERLAND-PAINTER SHOW (ĐI TRƯA-VỀ SÁNG)

12/06/2024

BAY VNA

5N4Đ

17.500.000
26/06/2024 17.500.000
04/07/2024 17.500.000
01/09/2024 17.500.000

SEOUL-NAMI- EVERLAND- THƯ VIỆN SÁCH

06/05/2024

5N4Đ

7C

14.990.000

09/05/2024
13/05/2024
16/05/2024
20/05/2024
23/05/2024
28/05/2024
03/06/2024
06/06/2024
10/06/2024
13/06/2024
17/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
27/06/2024

HÀ NỘI - NEW DELHI – JAIPUR - AGRA

29/05

6N5Đ

VNA

16.990k
05/06 16.990k
10/07 17.990k
07/08 16.990k
28/08 18.990k
02/10 18.990k
30/10 18.990k
06/11 18.990k
04/12 18.990k
30/12 19.990k
Hà Nội - Delhi - Haridwar - Sông Hằng - Agra - Jaipur 26/08 9N8Đ VNA 22.990k

 


XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

02438247555/HOTLINE: 0919 784 326- VĂN PHÒNG CHI NHÁNH YÊN PHỤ: 62A Phố Yên Phụ (Yên Phụ nhỏ), quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  • 0902 216 682 - Mrs. Ngọc  Phú Quốc (Làng chài Hàm Ninh, Thiền Viện trúc lâm Hộ Quốc, bãi Sao, Chợ Dương Đông, Nhà thùng – xưởng nước mắm Phú Quốc, Xưởng nuôi cấy và chế tác ngọc trai, Dinh Cậu – Hải Đăng Dinh Cậu, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Hòn Thơm, Vinperland), Tây Nguyên ( Nhà rông Kon Klor, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Làng voi Nhơn Hòa – Gia Lai, Huyền thoại hồ Lắk, Thác Đray Nur, Khu du lịch sinh thái M’Đrắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Hang động Chư Bluk, Vườn hoa Đà Lạt), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long, Yên Tử, suối khoáng nóng Quang Hanh, đảo Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn, Trà Cổ, Móng Cái), Sơn La ( Mộc Châu, Nhà tù Sơn La), Hòa Bình ( Khoáng nóng Kim Bôi, Thung lũng Mai Châu, Thung Nai Thác Bờ, Thủy Điện Hòa Bình), Điện Biên ( Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đcat, Mường Phăng), Lai Châu, Hà Nam ( Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, làng Vũ Đại); Miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc,...), Sài Gòn (Địa đạo Củ Chi, KDL Suối Tiên, Chợ Bến Thành,...), Đồng Nai (KDL Đại Nam), Bình Thuận (Mũi Né), Vũng Tàu (KDL Hồ Tràm, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà,...), Ninh Bình (Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,....), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Flamingo Đại Lải,...), Nam Định (Biển Quất Lâm, Nhà thờ đổ, Cồn Lu - Cồn Ngạn, Chùa Cổ Lễ, Tháp Phổ Minh,...), Hà Nội (City tour, Ba Vì, Làng Cổ Đường Lâm, Cổ Loa, Làng Gốm Bát Tràng, Đồng Mô,...), Phú Thọ (Đền Hùng, Suối khoáng nóng Thanh Thủy, KDL Đảo Ngọc Xanh,.....); Hành trình phương bắc ( liên tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – SaPa – Điện Biên – Lai Châu), 
  • 0902256682 Mrs Vân Anh​: Đà Nẵng (Bà Nà Hills, cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, biễn Mỹ Khê, Bán Đảo Sơn Trà, Asia Park, Bảo tàng 3D, Ngũ Hành Sơn, Núi Thần Tài), Huế (Đại Nội Huế,Chùa Thiên Mụ, Sông Hương, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, cầu Tràng Tiền,Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, biển Thuận An, Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm, chợ Đông Ba), Sapa (Cát Cát, Hàm Rồng, Phanxipan, Swing, Thác Bạc), Côn Đảo (Viếng mộ Cô Sáu, Dinh Chúa Đảo, Bãi Đầm Trầu, Chùa Núi Một, An Sơn Miếu, Miếu Cậu), Nghệ An ( Cửa Lò, Quê Bác, Đảo Lan Châu, Biển Cửa Hội, Bãi Lữ, Đồi chè Thanh Chương, Đảo Hòn Ngư, cánh đồng cừu Nghệ An), Hà Tĩnh (VinPearl Cửa Sót, Thiên Cầm, Chùa Hương Tích, Hồ Kẻ Gỗ, biển Xuân Thành, biển Hoành Sơn), Quảng Bình ( Động Phong Nha Kẻ Bàng, Hang Én, Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoong, Biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhảy, Cồn Cát Quang Phú, Sông Chày Hang Tối), Quảng Trị (Làng Đại An Khê, Đồi hoa Miền Viên Thảo, Thị trấn Khe Sanh, Mũi Trèo, thành cổ Quảng Trị), Quảng Nam ( Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Bãi Biển Tam Thanh, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Hà My, Làng rau Trà Quế, Thánh địa Mỹ Sơn), Vĩnh Phúc ( Tam Đảo, hồ Đại Lải, thiền viện trúc lâm Tây Thiên, khu du lịch Đầm Vạc), Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn), Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Núi Voi, Đảo Bạch Long Vĩ); Hà Giang (Đèo Mã Pí Lèng, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Cổng Trời Quảng Bạ Cột Cờ Lũng Cú).
  • 0914406588 - Ms Hoài: Quy Nhơn (Khu Du lịch Tây Sơn - Tam Kiệt, Đảo Hòn khô, đảo Kỳ Co, Eo gió, KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi, đồi cát Phương Mai, Cù Lao xanh..., Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng, ghềnh đá đĩa, mũi điện, hòn, đèo cả, vũng rô, Hòn nưa,...), Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Hang pác bó), Lạng Sơn ( Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh Nhị Thanh, Chợ Đông Kinh...), Bắc Kạn (Hồ Ba Bể ),Thái Nguyên, Thanh Hóa (Pù Luông, Hải Tiến, Sầm Sơn), Nha Trang (Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Đảo Bình Ba, Vịnh Nha Phu, Tháp Bà Panogar) Đà Lạt (Quảng Trường Lầm Viên, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Dantala, Hồ Tuyền Lâm…) Ninh Thuận (Bãi Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy); Tuyên Quang (Na Hang, Tân Trào); Bắc Giang, Bắc Ninh. Thanh Hóa (Hải Tiến, Sầm Sơn, Hải Hòa, Pù Luông, Tĩnh Gia, Suối Cá Thần, Khu Lam Kinh).

Du lịch nước ngoài:    

· 0917 830 988 Ms. Dung Nguyễn – Tour Châu Âu (Các tuyến Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Âu), Úc, Anh, Scotland, Canada, Mỹ (Bờ Đông – Bờ Tây), Nga, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ai Cập, Cu Ba, Dubai, …

· 0911 273 988 Ms. Dung Lê – Tour Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Côn Minh, Lệ Giang, Shangrila), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Maldives, Bali (Indonesia), Hồng Kong, …

· 0911 442 126 Ms.Tuyến, 0911854662 Ms.Phương Anh, 0911472388 Ms.Nguyễn Thảo  – Tour Thái Lan (Bankok, Pattaya, Chiangmai, Phuket …), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Bhutan, …

VUI LÒNG PHẢN HỒI THÔNG TIN NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ/THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY: MR. THẮNG - 0918 618 565

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!