Bạn đang ở đây

Lịch khởi hành tour nước ngoài

 

TOUR KHỞI HÀNH TOUR GIÁ BÁN (VNĐ)

PHÁP - INTERLAKEN - TS - Ý

8/2

10N9Đ BAY QR

75.900.000
11/2 76.900.000
PHÁP - ĐỨC - ÁO - Ý - THUỴ SỸ 8/2 11N10Đ QR 79.900.000

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý

28/9;

10N9Đ BAY QR

70.900.000

6, 20/10
24/11; 29/12 70.900.000
12; 26/1/2024 70.900.000

PHÁP - TS - Ý - ÁO - ĐỨC

13/10;

11N10Đ

73.900.000
26/12  
ĐỨC - ÁO - Ý -THUỴ SỸ - PHÁP 19/11 11N10Đ 73.900.000

ĐỨC - LUX - PHÁP - BỈ - HL

13/10

9N8Đ

60.900.000
9, 30/10; 3/11; 1/12 58.900.000
20/11 56.900.000

PHÁP - TS- ĐỨC - ÁO - SÉC

30/9

9N8Đ

64.900.000
ĐỨC - SÉC - HUNGARY - SLOVAKIA - ÁO 16/10 10N9Đ QR 69.900.000

ĐỨC - SÉC - ÁO - SLOVAKIA - HUNGARY

9/10

10N9Đ QR

 
ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP CHÀO NĂM MỚI 2024 25/12 9N8Đ VN 65.900.000

PHÁP - THUỴ SỸ - Ý - HUNGARY - ÁO - SLOVAKIA - SÉC - ĐỨC

11/10

15N14Đ VN

86.900.000

22/11

ÚC

29/9

7N6Đ QH

50.900.000

6, 13, 20/10
3, 10/11 54.900.000
29/12 66.900.000

MELBOURNE- CANBERRA - SYDNEY

2, 16, 23, 27/10

7N6Đ QH TRANSIT CHẶNG VỀ

48.900.000

ÚC

29/9; 13/10

8N7Đ VJ

46.900.000
20/10 46.900.000
ÚC 8/10, 2/11 7N6Đ VN 53.900.000

MÙA HÈ ÚC

22/9; 17/11;

7N6Đ VN

54.900.000
1/12 55.900.000
29/12 65.900.000

SYDNEY - CANBERRA - MELBOURNE

24/10; 7/11;

7N6Đ BAY VNA

53.900.000
5/12 54.900.000
MELBOURNE- CANBERRA - SYDNEY 11/2 7N6Đ BAY VNA 68.900.000
ÚC 24/10 10N9Đ 98.900.000

2 bờ Đông Tây Mỹ

28/9

12N11Đ

99.800.000
19/10 99.800.000
LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY HOA KỲ MÙA THU VÀNG 16, 9; 14/10 10N9Đ 85.900.000

ANH

26/9

9N8Đ

73.900.000

ANH -SCOTLAND - XỨ WALES

28/9

9N8Đ

71.990.000
8/10; 69.900.000

CANADA

21/10

11N10Đ

99.800.000
NAM PHI 27/9; 2, 15, 22/10; 8, 11, 13/11 8N7Đ SQ 64.900.000

NAM PHI

30/9

8N7Đ SQ

64.900.000

3, 10, 12, 24/10
7/11

NGA

 30/9; 4, 6, 7, 10/10

8N7Đ QR

56.900.000
14, 21/10 57.900.000

DU BAI

12, 25/10

6N5Đ EK

27.900.000
7, 23/11 27.900.000
13/12 27.900.000
2/1; 22/3/2024 27.900.000
MỸ - CUBA - MEXICO 9/10 16N15Đ EVA 169.900.000
ĐÔNG - TÂY HOA KỲ TẾT ÂM 10/2 10N9Đ BR 92.900.000
HOA KỲ GIÁNG SINH + NĂM MỚI 24/12 12N11D BR 125.900.000

AI CẬP

8, 29/12

8N7Đ

61.900.000
13, 29/10; 24/11 59.900.000
QATAR - TANZANIA - KENYA 5/10 11 NGÀY / 10 ĐÊM QR 119.000.000
NEW ZEALAND 11/2 8N7Đ BAY MH 78.900.000

NEW ZEALAND

11/2

7N6Đ BAY MH

78.900.000
14, 28/2

65.900.000

13, 27/3
10/4
24/4; 1/5 66.900.000
15, 29/5 65.900.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN GIÁ

SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA - JEWEL

26/9; 10, 17/10

4N3Đ BAY VJ

10.290.000
2, 16/11 10.490.000
7/12 10.490.000
28/12 13.990.000
11, 25/1/2024 10.490.000
8/2 (Tức 29 Tết Âm Lịch) 15.490.000
15/2 (Tức Mùng 06 Tết Âm Lịch 15.490.000
22/2 11.490.000
29/2 10.990.000
7, 14, 21/3 10.990.000

SINGAPORE - MALAYSIA

21/10 VJ/OD 10.290.000

MALAYSIA - SINGGAPORE

09/02/2024 (30 Tết Âm)

Bay AK/VJ

15.990.000
10/02/2024 (Mùng 1 Tết Âm) 15.990.000

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA

5, 19/10

5N4Đ BAY VNA

10.890.000
21/3/2024 11.490.000

SINGAPORE - MALAYSIA

13/10; 3/11/2023

5N4Đ BAY VNA

10.890.000
26/1; 8, 29/3/2024 11.490.000

HÀ NỘI - SINGAPORE - MALAYSIA - HÀ NỘI

6/10; 24/11;

5N4Đ BAY VNA

11.990.000
29/12 13.590.000
19/1; 1, 22/3/2024 11.990.000

HÀ NỘI - MALAY - SING - HÀ NỘI

22/10

5N4Đ BAY VNA

11.990.000
25/02/2024, 11.990.000
SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY 27/09 5N4Đ BAY VJ/AK 10.690.000

SING - INDO ( ĐẢO BATAM ) - MALAY

26/09

5N4D bay
TR/VJ/AK

11.990.000
4, 18/10;

11.990.000

3, 18/11
1/12
13/1
17/2 13.490.000
24/2 12.490.000
8, 23/3 11.990.000

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

4, 11/11

4N3Đ BAY
VJ

9.990.000
8/2 13.990.000
22/2

10.490.000

7, 21/3

HÀ NỘI - ĐẢO BALI

26/09

5N4Đ bay VJ

12.490.000
4, 25/11 11.490.000
2, 16/12 11.490.000
6, 20/1/2024 10.990.000
10/02 14.990.000
17/02

11.990.000

2, 16/3/2024
HÀ NỘI - LÀO - PAKSAN - VIÊN CHĂN -
LUANG PRABANG - XIÊNG KHOẢNG
THỨ 7 HÀNG TUẦN 6N5Đ Ô TÔ 9.490.000
SINGAPORE - MALAYSIA 22/10 4N3Đ VJ/OD 8.990.000

SINGAPORE - MALAYSIA

4, 18/10

5N4Đ TR/OD

10.090.000
11/10 10.290.000
4, 25/11 10.090.000
10, 17, 24/11 10.290.000
2, 8/12 10.290.000
9/12 10.090.000
29, 30/12 13.990.000
5, 19, 26/1 9.990.000
11, 12/2 15.990.000
16/2 13.490.000
23/2 10.990.000
1, 2, 13, 15, 20, 22/3 10.690.000

CAMBODIA

14, 28/9; 12, 26/10

4N3Đ BAY K6

12.490.000
9, 23/11; 7, 14, 21, 28/12 12.490.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH THỜI GIAN PHƯƠNG TIỆN  GIÁ

NAM NINH - THÁI BÌNH CỔ TRẤN

29/9

3N2Đ

Ô TÔ

4.590.000

6, 13, 20, 27/10
HÀ KHẨU - DI LẶC - KIẾN THUỶ - MÔNG TỰ THỨ 5 HÀNG TUẦN 3N3Đ Ô TÔ 4.499.000

CÔN MINH - LỆ GIANG -
HƯƠNG CÁCH LÝ LẠP (SHANGRILA)
- THÀNH CỔ ÁNH TRĂNG

10, 17, 24/10

5N4Đ

BAY MU

17.990.000

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA

1, 6, 15, 20, 29/10

6N5Đ

BAY QH

19.390.000
3, 12, ,17, 26/11 19.390.000

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA

26/9

6N5Đ

Ô TÔ +
2 CHẶNG TÀU CAO TỐC

12.990.000
10, 17, 24, 31/10 12.990.000
7, 14, 21, 28/11 12.990.000
5, 12, 19/12 12.990.000

ĐẠI LÝ - ĐẰNG XUNG

17, 24, 31/10

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

13.990.000
7, 14, 21, 28/11 13.990.000
5, 12, 19/12 13.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN
- THẤT TINH SƠN

26/9

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

6.990.000
3, 10, 17, 24, 31/10 6.990.000
7, 14, 21, 28/11 6.990.000
5, 12, 19, 26/12 6.990.000

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN
- THIÊN MÔN SƠN

26/9

6N5Đ

Ô TÔ + TÀU HOẢ

7.590.000
3, 10, 17, 24, 31/10 7.590.000
7, 14, 21, 28/11 7.590.000
5, 12, 19, 26/12 7.590.000

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

4, 13, 18/10

5N4Đ

BAY VJ

9.490.000
9, 16, 23, 30/10 9.490.000
6, 13, 20, 27/11

11.990.000

4, 11, 18, 25/12

TRƯƠNG GIA GIỚI - MIÊU TRẠI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
- THIÊN TỬ SƠN - HỒ BẢO PHONG

29/9

6N5Đ

BAY VJ

9.990.000
27/9 9.990.000
4/10 12.990.000
6, 11, 13, 18, 20, 25, 27/10 12.990.000
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29/11 12.990.000
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22/12 12.990.000
27, 29/12 14.990.000

THƯỢNG HẢI - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU

28/10; 10/11; 1, 9/12/ 2023

4 NGÀY 3 ĐÊM

BAY VN

13.690.000
29/12 13.990.000
12/1; 8/3; 30/3/2024 13.690.000

BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

4/11

7 NGÀY/ 6 ĐÊM

BAY VNA

20.490.000
28/2; 15, 19, 29/3/2024 20.490.000
16/11; 17/12/2023 19.990.000
12/1 20.490.000
27/12; 31/12 21.590.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI

14/11

6N5Đ

BAY VN

19.690.000

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

28/10

7N6Đ

BAY VN

20.490.000
16, 20/11 20.490.000
7, 11/12 19.990.000
27/12 21.590.000
18, 24/1 19.990.000
3, 23/3 20.490.000
THÀNH ĐÔ - LẠC SƠN ĐẠI PHẬT - CỬU TRẠI CÂU - MÂU NI CÂU - MẬU HUYỆN 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26/10 7N6Đ Ô TÔ 14.890.000

THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU

27/9

5N4Đ

BAY VN

17.990.000

THƯỢNG HẢI -Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

9, 11, 25/10

7N6Đ

BAY VN

22.690.000
1, 8/11 22.690.000
12/11 20.990.000
26/11

20.490.000

4/12
1, 15/1; 29/2/2024
9, 27/3/2024 20.990.000

BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI

22/10

7N6Đ

BAY VN

22.690.000
18/11 20.990.000
13/12

20.490.000

18,28/2/2024
10, 17, 24/3/2024 20.990.000

THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC -
HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH

27/9

7N6Đ

BAY VN

21.690.000

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - NAM KINH - Ô TRẤN

10, 17/10

6N5Đ

BAY MU

16.590.000

THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU

14/10; 3/11; 2/12/2023

4N3Đ

BAY VN

13.900.000
2, 29/3/2024 13.900.000

HẢI KHẨU - HẢI HOA ĐẢO - TAM Á

29/9

4N3Đ

BAY QH

9.490.000

HẢI KHẨU - HẢI HOA ĐẢO - TAM Á

25/9

5N4Đ

BAY QH

10.490.000
HỒNG KÔNG - QUẢNG CHÂU - THÂM QUYẾN 14/10; 22/11 5N4Đ BAY VN 17.790.000

HỒNG KÔNG

7, 21/10; 18/11

4N4Đ

BAY VN

15.690.000
CANTON FAIR QUẢNG CHÂU 2023 15, 23, 31/10 5N4Đ Ô TÔ + TÀU 10.990.000
CANTON FAIR QUẢNG CHÂU 2023 16, 23, 31/10 4N3Đ BAY VNA 16.900.000

THƯỢNG HẢI - TÂY AN - LẠC DƯƠNG - TRỊNH CHÂU

17/10

7N4Đ

BAY MU

22.990.000
23/10 23.990.000

MACAU

3/12; 4, 28/1/2024

4N3Đ

BAY MACAU AIR

18.190.000
25/2; 17, 21/3; 14/4 18.190.000
19/5; 2, 16, 30/6 18.190.000

 

TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN THỜI GIAN GIÁ

THÁI LAN (BAY CHIỀU)

5/10

VNA

5N4Đ

7.490.000
2, 30/11 7.490.000
14/12 7.490.000
18/1 7.490.000
22/2 7.490.000
7, 21/3/2023 7.490.000
THÁI LAN 28/2 VNA 5N4Đ 7.490.000

BANGKOK - PATTAYA - BAIYOKE 5N4Đ (Bay Chiều)

26/9

VJA

5N4Đ

6.590.000

3, 10, 17, 24/10

THÁI LAN (BAY TRƯA)

8, 28/11; 12/12

VJ

5N4Đ

6.790.000
9, 16, 23/1 6.790.000
24, 31/1 6.990.000
20, 27/2 6.790.000
21, 28/2 6.990.000
5, 12, 19, 26/3 6.790.000
6, 13, 20, 27/3 6.990.000

THÁI LAN

15/11; 7/12

BAY VU

5N4Đ

6.190.000
6, 7, 13, 14, 20, 21/3/2024 6.190.000

CHIANGMAI - CHIANGRAI 5N4Đ

19/10

FD

5N4Đ

10.490.000
CHIANG MAI - CHIANG RAI 24/11 FD 5N4Đ 10.990.000
ĐÀI LOAN 12/10 VJ 5N4Đ 11.990.000

ĐÀI LOAN DỊP LỄ, TẾT DƯƠNG LỊCH 2023

28, 29, 30/12

BR

5N4Đ

15.990.000

ĐÀI LOAN

28/9

QH

5N4Đ

 
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/10
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30/11
6, 7, 13, 14, 20/12
21/12 11.990.000
27/12 12.990.000

ĐÀI LOAN

5, 12, 19/10

VIETJET AIR

5N4Đ

10.790.000
9, 16, 23/11; 7/12 11.290.000
21/12 13.990.000
28/12 14.590.000

TOKYO - HAMAMATSU -
PHÚ SĨ - KYOTO - KOBE - OSAKA

28/9

VNA

6N5Đ

30.900.000
NAGOYA - NARA - KYOTO -
NÚI PHÚ SỸ - TOKYO
26/9; 3, 10, 17/10 VJA 6N5Đ 24.900.000

NHẬT BẢN MỦA THU 6 NGÀY ĐI NARITA - VỀ OSAKA

01/11/2023

VNA

6N5Đ

30.900.000
08/11/2023 30.900.000
17/11/2023 30.900.000

NHẬT BẢN MÙA THU ĐI OSAKA - VỀ HANEDE

27/10/2023

VNA

5N5Đ

31.900.000
25/11/2023 31.900.000

NHẬT MÙA TUYẾT TRẮNG 6 NGÀY
BAY VNA

27/12/2023
(Tết dương lịch)

VNA

6N5Đ

34.900.000
20/01/2024 30.900.000
29/01/2024 30.900.000

NHẬT MÙA HOA ANH ĐÀO SỚM 6 NGÀY
(tOKYO - OSAKA) BAY VNA

01/03/2024

VNA

6N5Đ

30.900.000
07/03/2024 30.900.000

NHẬT BẢN MÙA THU(OSAKA - KOBE - TOKYO)

05/10/2023

VJ

6N5Đ

24.900.000

26/10/2023
02/11/2023
09/11/2023
16/11/2023 25.900.000

NHẬT BẢN MÙA ĐÔNG (OSAKA - KOBE - TOKYO)

07/12/2023

VJ

6N5Đ

24.900.000
28/12/2023 27.900.000

HÀN QUỐC

13/10; 16/11

VN

5N4Đ

15.900.000
23, 30/10; 5/11 16.900.000
HÀN QUỐC 28/9 Bay 7c 5N4Đ 13,990,000

HÀN QUỐC

5, 12, 19, 26/10

BAY JEJU AIR

5N4Đ

14.990.000

2, 9, 16, 23, 30/11

HÀN QUỐC - TRƯỢT TUYẾT

9/12

BAY VNA

5N4Đ

16.990.000
12/1 15.990.000

HÀN QUỐC- BAY NGÀY

9, 12/3

BAY VNA

5N4Đ

14.990.000
27/3 15.990.000
HÀN QUỐC - BAY ĐÊM 15/3 BAY VNA 5N4Đ 15.990.000

 

 

 

  • XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
    02438247555/HOTLINE: 0919 784 326- VĂN PHÒNG CHI NHÁNH YÊN PHỤ: 62A Phố Yên Phụ (Yên Phụ nhỏ), quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

    DU LỊCH TRONG NƯỚC:

  • 0902 216 682 - Mrs. Ngọc  Phú Quốc (Làng chài Hàm Ninh, Thiền Viện trúc lâm Hộ Quốc, bãi Sao, Chợ Dương Đông, Nhà thùng – xưởng nước mắm Phú Quốc, Xưởng nuôi cấy và chế tác ngọc trai, Dinh Cậu – Hải Đăng Dinh Cậu, Mũi Gành Dầu, Suối Tranh, Hòn Thơm, Vinperland), Tây Nguyên ( Nhà rông Kon Klor, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum, Khu du lịch sinh thái Măng Đen, Làng voi Nhơn Hòa – Gia Lai, Huyền thoại hồ Lắk, Thác Đray Nur, Khu du lịch sinh thái M’Đrắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Hang động Chư Bluk, Vườn hoa Đà Lạt), Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long, Yên Tử, suối khoáng nóng Quang Hanh, đảo Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn, Trà Cổ, Móng Cái), Sơn La ( Mộc Châu, Nhà tù Sơn La), Hòa Bình ( Khoáng nóng Kim Bôi, Thung lũng Mai Châu, Thung Nai Thác Bờ, Thủy Điện Hòa Bình), Điện Biên ( Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đcat, Mường Phăng), Lai Châu, Hà Nam ( Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, làng Vũ Đại); Miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc,...), Sài Gòn (Địa đạo Củ Chi, KDL Suối Tiên, Chợ Bến Thành,...), Đồng Nai (KDL Đại Nam), Bình Thuận (Mũi Né), Vũng Tàu (KDL Hồ Tràm, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà,...), Ninh Bình (Tràng An, Bái Đính, Hang Múa,....), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Flamingo Đại Lải,...), Nam Định (Biển Quất Lâm, Nhà thờ đổ, Cồn Lu - Cồn Ngạn, Chùa Cổ Lễ, Tháp Phổ Minh,...), Hà Nội (City tour, Ba Vì, Làng Cổ Đường Lâm, Cổ Loa, Làng Gốm Bát Tràng, Đồng Mô,...), Phú Thọ (Đền Hùng, Suối khoáng nóng Thanh Thủy, KDL Đảo Ngọc Xanh,.....); Hành trình phương bắc ( liên tuyến Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – SaPa – Điện Biên – Lai Châu), 

 

 

  • 0902256682 Mrs Vân Anh​: Đà Nẵng (Bà Nà Hills, cầu Rồng, cầu quay Sông Hàn, biễn Mỹ Khê, Bán Đảo Sơn Trà, Asia Park, Bảo tàng 3D, Ngũ Hành Sơn, Núi Thần Tài), Huế (Đại Nội Huế,Chùa Thiên Mụ, Sông Hương, đồi Vọng Cảnh, núi Ngự Bình, cầu Tràng Tiền,Núi Bạch Mã, Biển Lăng Cô, biển Thuận An, Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm, chợ Đông Ba), Sapa (Cát Cát, Hàm Rồng, Phanxipan, Swing, Thác Bạc), Côn Đảo (Viếng mộ Cô Sáu, Dinh Chúa Đảo, Bãi Đầm Trầu, Chùa Núi Một, An Sơn Miếu, Miếu Cậu), Nghệ An ( Cửa Lò, Quê Bác, Đảo Lan Châu, Biển Cửa Hội, Bãi Lữ, Đồi chè Thanh Chương, Đảo Hòn Ngư, cánh đồng cừu Nghệ An), Hà Tĩnh (VinPearl Cửa Sót, Thiên Cầm, Chùa Hương Tích, Hồ Kẻ Gỗ, biển Xuân Thành, biển Hoành Sơn), Quảng Bình ( Động Phong Nha Kẻ Bàng, Hang Én, Động Thiên Đường, Hang Sơn Đoong, Biển Nhật Lệ, Bãi Đá Nhảy, Cồn Cát Quang Phú, Sông Chày Hang Tối), Quảng Trị (Làng Đại An Khê, Đồi hoa Miền Viên Thảo, Thị trấn Khe Sanh, Mũi Trèo, thành cổ Quảng Trị), Quảng Nam ( Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Bãi Biển Tam Thanh, Làng Bích Họa Tam Thanh, bãi biển Hà My, Làng rau Trà Quế, Thánh địa Mỹ Sơn), Vĩnh Phúc ( Tam Đảo, hồ Đại Lải, thiền viện trúc lâm Tây Thiên, khu du lịch Đầm Vạc), Quảng Ngãi (Đảo Lý Sơn), Hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, Núi Voi, Đảo Bạch Long Vĩ); Hà Giang (Đèo Mã Pí Lèng, Cao Nguyên Đá Đồng Văn, Cổng Trời Quảng Bạ Cột Cờ Lũng Cú).

  • 0914406588 - Ms Hoài: Quy Nhơn (Khu Du lịch Tây Sơn - Tam Kiệt, Đảo Hòn khô, đảo Kỳ Co, Eo gió, KDL Ghềnh Ráng Tiên Sa, tháp đôi, đồi cát Phương Mai, Cù Lao xanh..., Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng, ghềnh đá đĩa, mũi điện, hòn, đèo cả, vũng rô, Hòn nưa,...), Cao Bằng (Thác Bản Giốc, Hang pác bó), Lạng Sơn ( Đền Mẫu Đồng Đăng, Chùa Tam Thanh Nhị Thanh, Chợ Đông Kinh...), Bắc Kạn (Hồ Ba Bể ),Thái Nguyên, Thanh Hóa (Pù Luông, Hải Tiến, Sầm Sơn), Nha Trang (Đảo Hòn Mun, Đảo Hòn Tằm, Đảo Bình Ba, Vịnh Nha Phu, Tháp Bà Panogar) Đà Lạt (Quảng Trường Lầm Viên, Làng Cù Lần, Núi Lang Biang, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Dantala, Hồ Tuyền Lâm…) Ninh Thuận (Bãi Biển Ninh Chữ, Hang Rái, Vịnh Vĩnh Hy); Tuyên Quang (Na Hang, Tân Trào); Bắc Giang, Bắc Ninh. Thanh Hóa (Hải Tiến, Sầm Sơn, Hải Hòa, Pù Luông, Tĩnh Gia, Suối Cá Thần, Khu Lam Kinh).

 

 

Du lịch nước ngoài:    

· 0917 830 988 Ms. Dung Nguyễn – Tour Châu Âu (Các tuyến Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Nam Âu), Úc, Anh, Scotland, Canada, Mỹ (Bờ Đông – Bờ Tây), Nga, Qatar, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ai Cập, Cu Ba, Dubai, …

· 0911 273 988 Ms. Dung Lê,  – Tour Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Côn Minh, Lệ Giang, Shangrila), Mông Cổ, Lào, Campuchia, Maldives, Bali (Indonesia), Hồng Kong, …

· 0911 442 126 Ms.Tuyến, 0911854662 Ms.Phương Anh  – Tour Thái Lan (Bankok, Pattaya, Chiangmai, Phuket …), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Triều Tiên, Ấn Độ, Bhutan, …

VUI LÒNG PHẢN HỒI THÔNG TIN NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ/THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY: MR. THẮNG - 0918 618 565

XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

 

 

Cảm nhận khách hàng:
Em ơi! Chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên của đoàn rất ok; ăn, uống các nhà hàng bên em chọn rất ổn và ngon! Bạn hướng dẫn viên nhiệt tình và chu đáo. Thanks...
picture:
Lần đầu đến với Mã LaiAnh gặp bảo vệ râu dài hơn ta Bất ngờ khi gặp quý bà Khăn trùm kín mặt nhìn không ra nàng Ở nơi đất nước giàu sang Mọi thứ lại rẻ nên càng thêm yêuÔ tô thì khá là nhiều Họ đi bên Trái khách chiều mình đi Mua xăng chẳng phải lo chiTrăm hai, mười lít cứ đi tha hồBên này đàn ông "không Bồ?"Nhưng lại được lấy bốn cô vợ liền.Hỏi họ, mọi thứ vẹn nguyên?Mày râu họ bảo: "được quyền nên vui".Ngẫm nghĩ lòng thấy bùi ngùi, Nam nhi giống họ sao tui - một bà.Đàn ông bên này miễn chê, Họ khoẻ lại rất say mê vợ mình.Không giống các ông bên mình, Ở nhà yêu vợ một mình... quên ngay.Bên này đa phần ăn chay, Không ăn thịt lợn, nhưng hay ăn gà. Món ăn thì khá đậm đà, Và nhiều dầu mỡ hơn là Việt Nam.Phương tiện thì khá là sang, Có tàu điện, ô-tô sang rất nhiều.Malaysia đẹp bao nhiêu...Đi rồi mới thấy yêu nhiều Việt Nam.                                                             - Khách hàng của Hoàng Việt Travel - 
picture:
Gia đình VTCN Đông Anh xin gửi lời cảm ơn đến công ty Hoàng Việt. Cảm ơn bên mình đã chăm sóc giờ ăn, giấc ngủ chu đáo tận tâm. Chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ nhé!
picture:
가이드님들께 정말 감사드립니다. 덕분에 즐겁고 편안히 여행을 마쳤습니다. 베트남어가 서툴러서 말로 표현을 못했습니다. 정말 감사드립니다.Dịch: Cảm ơn các hướng dẫn viên rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình đã kết thúc chuyến đi một cách vui vẻ và thoải mái. Mình không giỏi tiếng Việt nên không thể diễn đạt bằng lời. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
picture:
Gia đình mình vừa đi tour Thái Lan ngày 1/6/2023 về, rất là hài lòng với công ty du lịch Hoàng Việt. Hướng dẫn viên Việt Nam và Thái Lan rất là nhiệt tình và chu đáo để lại cho vợ chồng mình một tình cảm, nhớ tới chuyến đi may mắn, vui vẻ, hài lòng hơn cả mong đợi. 
picture:
Chuyến đi tuyệt vời, cám ơn công ty Hoàng Việt, cám ơn sự nhiệt tình, chu đáo của hướng dẫn viên Tuấn và tay lái vĩ đại của lái xe Toàn. Các cô chú sẽ ủng hộ công ty dài dài. 
picture:
Dù chưa kết thúc hành trình nhưng những gì đã trải nghiệm trong những ngày vừa qua rất tuyệt đối với anh và tất cả các thành viên trong đoàn. Anh đã từng đi du lịch rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh được gặp một bạn DẪN ĐOÀN tuyệt vời đến như vậy. Bạn Vũ Việt Quyết rất tuyệt vời - tuyệt vời hơn nhũng gì anh có thể nói thành lời, anh và đoàn thật may mắn được đi tour này cùng bạn ấy!Cám ơn em - Cám ơn công ty vì hành trình tuyệt vời này!!!
picture:
Dịch vụ tốt, điểm đến, khách sạn, các bữa ăn trong chương trình hợp lý, mọi thứ đều ổn. Cám ơn Hoàng Việt Travel nhé!
picture:
Cám ơn công ty du lịch Hoàng Việt và cháu Nhật, Minh đã tổ chức cho đoàn có chuyến đi vui vẻ. 
picture:
Chuyến đi du lịch Châu Âu của đoàn đã thành công tốt đẹp để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ. Thay mặt anh em trong đoàn xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo công ty Hoàng Việt, đặc biệt cháu Mỹ Nhật và hướng dẫn viên Đức trung đã hành trình cùng đoàn với trách nhiệm cao và thiện cảm. Hy vọng còn nhiều chuyến đồng hành cùng công ty và hai (cháu - em). Chúc gia đình mãi mãi xanh tươi- đời đời bền vững đam mê du lịch.
picture:
Chuyến đi rất vui và ý nghĩa em ạ. Hướng dẫn viên nhiệt tình, chu đáo, kiến thức chuyên môn tốt, hành trình hợp lý, không quá mệt. Nói chung là rất tốt, cám ơn Hoàng Việt nhiều nhé!
picture:
Chuyến đi vui lắm em ơi. Cám ơn em và Hoàng Việt Travel đã tổ chức chu đáo cẩn thận như vậy nhé. Chúc em và Hoàng Việt năm mới thắng lợi mới và phát triển hơn nữa. 
picture:
- Đoàn đã về tới Hà Nội an toàn. Cám ơn em và công ty đã sắp xếp đội ngũ hướng dẫn viên nhiệt tình và có trách nhiệm. - Đi chơi vui lắm em ạ, mọi người trong đoàn đều vui không ai mệt.- Cám ơn em, hẹn gặp em lần gần nhất nha!
picture:
Anh và gia đình có chuyến đi rất vui em nhé! Cám ơn em và công ty, chúc năm mới nhiều thành công và phát triển em nhé!
picture:
Chị có chuyến đi rất vui vẻ cám ơn em và Hoàng Việt Travel nhé! Hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, các điểm đến hợp lý. Sẽ đặt tour bên em lần sau. 
picture:
Cám ơn em! May mà đi chơi bạn ấy lại khoẻ hơn ở nhà, mọi thứ rất ok em ạ. Hôm nào em gửi cho chị tour Bắc Âu, Mỹ, Nga, Nam Phi nhưng phải là thời điểm du lịch mùa đẹp nhất ở đó nhé!
picture:
Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui và hài lòng với dịch vụ của công ty, cám ơn cháu K.Anh và công ty Hoàng Việt nhé! 
picture:
Cảm ơn Dung rất chu đáo. Hướng dẫn viên Thành xuất sắc, xe có tốt, khách sạn bên Pháp, bên Ý tạm được ăn uống nói chung khá. Một vài chỗ nấu ăn mặn quá cả đoàn đều kêu chứ không phải một vài người quen ăn nhạt. Tổng kết lại là tốt, anh chấm 8.5/10. Nhất định sẽ đặt tour bên em nữa. 
picture:
Tôi đây, lần này đi vui lắm ông ạ. Bên ông tổ chức tour quá tốt, quá chuyên nghiệp, hướng dẫn viên nhiệt tình hiểu biết, sang năm tôi lại đi.
picture:
Chuyến đi vừa rồi cô thấy công ty và hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình. Mọi người trong đoàn vui và rất hài lòng với cách làm việc của các cháu. 
picture:
 Xin thay mặt cho Đoàn của cơ quan chị - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, trước hết cám ơn Thành rất nhiều vì em đã trách nhiệm, nhiệt tình và đánh giá cao một số việc xử lý tốt các tình huống khó khăn phát sinh, để chuyến đi vừa qua đã rất thuận lợi và thành công tốt đẹp. Thành cũng thể hiện là người có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn viên nên đã rất cẩn thận từ việc luôn thông báo, hướng dẫn đầy đủ các thông tin cho Đoàn (đặc biệt đến ngày cuối cùng Thành cũng đã lưu ý báo cho mọi người biết địa chỉ mua bánh để chuẩn bị đồ ăn tối trước khi lên máy bay..) cho đến cung cấp kiến thức hữu ích về các điểm tham quan, các thông tin khác của bản địa và đặc biệt rất nhiệt tình chụp ảnh, riêng đoàn chị có rất nhiều bức ảnh tuyệt vời. Cuối cùng, một lần nữa, chị xin chúc em Thành luôn nhiều sức khoẻ, niềm vui và thành công trong công việc. Chúc cả Đoàn mình, các cô, chú, anh, chị, em luôn tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc và năng lượng để "cuộc đời là những chuyến đi đẹp" như chuyến Bali này ạ. 
picture:
Cháu thay mặt cả lớp cám ơn và biết ơn các cô chú rất nhiều vì đã giúp lớp cháu có một chuyến đi cực kì đáng nhớ ạ. Đặc biệt là đến chú Mỹ vô cùng nhiệt tình và ekip meadia vô cùng xịn xò ạ. 
picture:
Hướng dẫn viên nhiệt tình, phổ biến dễ hiểu để thực hiện chuyến đi vui vẻ. Lái xe nhiệt tình đúng giờ, đúng địa điểm. Công ty du lịch có lịch trình rõ ràng, kinh phí công khai, cám ơn sự hướng dẫn và phục vụ để chuyến du lịch được thành công. 
picture:
Chuyến đi khá ổn, hướng dẫn viên nhiệt tình các nơi đến đều ok, chị thấy khá ưng ý, chị sẽ đặt tour lần sau ở bên em. 
picture:
Chuyến đi và lịch trình tour hoàn chỉnh, thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ tốt, lái xe và hướng dẫn viên nhiệt tình năng động, thay mặt đoàn xin chân thành cám ơn công ty. 
picture:
Chất lượng xe tốt lắm cháu ạ, tài xế nhiệt tình; hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt; khách sạn, nhà hàng tốt, sạch sẽ, các điểm tham quan hợp lý, chương trình tổ chức tốt. 
picture:
Cô chú đã kết thúc chuyến đi Úc rất vui vẻ, dịch vụ của công ty rất tốt, hướng dẫn cung cấp thông tin về những điểm tham quan rất bổ ích, chu đáo, cô chú rất hài lòng với chuyến đi này. Cám ơn  cháu Kim Anh và công ty Hoàng Việt Travel rất nhiều nhé! 
picture:
Bánh và cafe phủ vàng. Chương trình mới, đặc sắc.
picture:
Chị không nghĩ là tour này chu đáo đến thế, vui, không mệt chút nào em ạ. Tháng 12 chị còn có thể đi một tour nữa chắc chắn sẽ follow bên em. 
picture:
Chuyến đi thú vị lắm em ạ, các bạn hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các điểm tham quan hợp lý, ăn uống hợp khẩu vị, chị thấy chuyến đi rất hợp lý luôn ấy. Tháng này chị còn 5 ngày phép nữa đang ngắm nhà em có gì hay thì đi tiếp đây. 
picture:
Các cô, các bác đi rất vui vẻ, về đến nhà an toàn hy vọng đồng hành cùng bên cháu trong nhiều chuyến du lịch sắp tới tới nữa, chào cháu. 
picture:
Là các cán bộ nhà nước chúng tôi có những yêu cầu và quy chuẩn cao khi đặt tour nhưng tour Hoàng Việt có đội ngũ nhân viên thực sự chuyên nghiệp, hướng dẫn viên chu đáo nhiệt tình khiến chúng tôi vô cùng hài lòng.
picture:
Tập đoàn Bách Tường Phát đăng ký 28 khách đi Phú Quốc 5/7/9/2018 chúng tôi hoàn toàn hài lòng về chất lượng xe, nhà hàng đến đội ngũ hướng dẫn viên của Hoàng Việt. Hy vong công ty luôn là đối tác phát huy thế mạnh từ giá cả đến chất lượng của mình
picture:
Đăng ký 20 khách đi Quảng Bình thông qua bạn bè giới thiệu đã đăng ký tour bên Hoàng Việt và rất hài chất lượng và dịch vụ tour tuyệt vời
picture:
Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờNhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, tlưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.
picture:
Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, món ăn cũng đa dạng và phong phú.
picture:
Đoàn 44 khách đi Hạ Long từ 10/6-12/6, tôi rất thích Hướng dẫn viên vì các bạn nhiệt tình và tốt bung. Xe vận chuyển và chất lượng xe đưa đón cũng rất tốt và đúng giờ. Đồ ăn đa dạng vầ phong phú.
picture:
Đi đoàn 44 khách đi Hạ Long. Xe dịch vụ chất lượng tốt, hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ tốt.
picture:
Công ty dược phẩm IMC đã đặt niềm tin vào chất lượng và dịch vụ tour Thái Lan của Hoàng Việt với hơn 300 nhân viên công ty từ 5 -9/8, 6 -10/8 & 7 -11/8/2018. Đoàn đi về rất thành công tốt đẹp , ban lãnh đạo công ty đã đến trực tiếp công ty Hoàng Việt tặng hoa cảm ơn
picture:
Tôi đã 75 tuổi và thường xuyên về sinh sống ở Việt Nam, đăng ký tham gia chương trình du lịch tham quan Moscow - Saint Peteburg tháng 9/2016. Tôi cũng khá lo lắng về chuyến đi liên quan đến sức khỏe. Trong quá trình đi di chuyển thăm quan nhiều địa điểm nhưng HDV rất nhiệt tình hỗ trợ nên mọi chuyện đều may mắn tốt đẹp. Tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi trên Thế giới nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới nước Nga - Phong cảnh nước Nga thật đẹp và ấn tượng còn hơn với những gì tưởng tượng. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao gần trung tâm rất thuận tiện và tiện nghi, nói chúng các thành viên trong đoàn khá hài lòng với chất lượng và giá cả của chương trình.
picture:
Đầu tiên chúng tôi khá lo lắng vì số lượng cán bộ nhân viên đông và có nhiều yêu cầu thay đổi về tăng giảm số lượng nhưng phía công ty Hoàng Việt hỗ trợ rất tốt trong việc giao dịch với hàng không và dịch vụ bên nước ngoài nên mọi chuyện rất suôn sẻ. Chuyến đi rất thú vị, đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, các thành viên trong đoàn rất hài lòng với dịch vụ của Cty, lần sau chúng tôi sẽ đặt tour cho các chương trình kế tiếp.
picture:
Cảm nhận đầu tiên là nhân viên của Du lịch Hoàng Việt rất chuyên nghiệp, và nhiệt tình, chúng tôi được hướng dẫn tỉ mỉ tất cả các thông tin cần thiết ngay từ khâu chuẩn bị. Hướng dẫn viên người bản địa tại Thái lan nói tiếng Việt không kém người Việt, lại có năng khiếu hài hước và hiểu rõ tâm lý khách du lịch Việt Nam. Cả đoàn đã có một chuyến đi rất vui và thoải mái vì được khám phá những nết đặc sắc của đất nước, con người xứ sở Chùa Tháp. Giá Tour lại hợp lý đến không ngờ - rẻ hơn cả một tour du lịch trong nước của các đơn vị khác!Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu dịch vụ của Hoàng Việt cho bạn bè và người quen!
picture:
Tôi biết được Hoangviet Travel tình cờ qua mạng. Do yêu cầu của đồng nghiệp, chúng tôi chỉ đặt Tour qua các công ty tên tuổi, uy tín. Lần đầu tiên đặt Tour của Hoàng Việt, chúng tôi cũng hơi phân vân. Thật là bất ngờ vì toàn bộ chương trình, kể từ khâu chuẩn bị Hộ chiếu, Visa đã được nhân viên của Hoàng Việt thu xếp rất nhiệt tình, chính xác. Các dịch vụ cũng như hướng dẫn viên của Du lịch Hoàng việt thực hiện tại Trung Quốc cũng rất chuyên nghiệp và chu đáo. Đoàn của chúng tôi là những người đứng tuổi, có thậm chí có người bị viêm khớp không đi được nhưng đã được hướng dẫn viên của Hoàng Việt thay nhau cõng để đi tham quan cùng đoàn những khi đi bộ tham quan. Chuyến đi thật là vui vẻ đã để lại cho mọi người những ấn tượng thật khó quên. Chắc chắn những lần trở lại trường cũ tiếp theo chúng tôi sẽ chọn Du lịch Hoàng Việt để tổ chức Tour...
picture:
Chúng tôi đưa ra yêu cầu tổ chức chương trình tham quan kết hợp Hội nghị khách hàng rất cao vì đặc thù của Tập đoàn (yêu cầu tiêu chuẩn 5 sao), trong chương trình có sự tham gia của rất nhiều nhân vật quan trọng... Tôi và tập thể lãnh đạo tập đoàn rất vui vì Hoangviet Travel đã bố trí sắp xếp, tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp, khoa học. Tôi bất ngờ vì yêu cầu mấy trăm thành viên cùng đi trên một chuyến bay đã được Hoangviet Travel đáp ứng như mong đợi. Chương trình đã thành công tốt đẹp! Xin cám ơn Hoàng Việt!
picture:
Chúng tôi thường xuyên  tổ chức Tour du lịch thường niên cho cán bộ giáo viên của trường vào thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ. Hè năm 2014, Tôi vừa tổ chức chuyến du lịch cho cán bộ giáo viên của trường THPT Việt Lâm – Vị Xuyên – Hà Giang đi Tour du lịch Hà Nội – Phú Quốc – Sài Gòn hợp đồng với công ty du lịch Hoàng Việt. Kết thúc chuyến đi, Công ty du lịch Hoàng Việt đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp: Công ty tư vấn và chọn điểm tham quan hợp lý; phòng nghỉ đảm bảo chất lượng gần những điểm du lịch và trung tâm mua bán nên rất thuận lợi; các nhà hàng ăn đều là những nhà hàng lớn, đồ ăn ngon, đổi món các bữa hợp lý; các hướng dẫn viên tận tình, chu đáo, cởi mở… giá tour du lịch phù hợp với điều kiện của đoàn, các thủ tục hợp đồng và thanh toán nhanh gọn, an toàn. Những chuyến du lịch sau này của trường và của các đơn vị bạn chúng tối sẽ tiếp tục liên hệ với công ty.Thay mặt các anh chị em trong đoàn xin gửi tới Công ty du lịch Hoàng Việt lời cảm ơn đã tổ chức cho đoàn một chuyến du lịch hè vui vẻ! Chúc công ty luôn giữ được chất lượng, uy tín với khách hàng!
picture:
Chúng tôi thường xuyên tự tổ chức Tour du lịch thường niên cho mọi người trong lớp cũ, vì thời gian quá gấp gáp và có một số thay đổi khách quan về lịch trình lần vừa qua chúng tôi quyết định nhờ một công ty du lịch đứng ra tổ chức hành trình 5 ngày đi bằng máy bay vào TP HCM và thăm quan Đồng bằng Sông Cửu Long. Tôi nhận thấy rằng đội ngũ nhân viên của Hoangviet Travel rất chu đáo, chương trình tổ chức thật phong phú về nội dung, chúng tôi lại đỡ vất vả hơn và chi phí lại rẻ hơn so với tự tổ chức... nói chung cả đoàn rất hài lòng!
picture:
Khách sạn nằm ở vị trí đẹp, gần bãi biển, phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Tôi thực sự ngạc nhiên vì giá phòng đặt qua Du lịch Hoàng Việt lại rẻ hơn đáng kể so với giá mà chúng tôi định đặt trực tiếp với Khách sạn! Cám ơn Hoàng Việt!
picture:
Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm, tôi biết Hoang Viet Travel không phải công ty quá lớn, nhưng tôi thừa nhận tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của HoangViet và đội ngũ cán bộ, nhân viên!
picture:
Gia đình tôi đã có một kỳ nghỉ lễ đáng nhớ tại Đài Loan, tôi đã biết thêm rất nhiều điều. Trong các chuyến du lịch sau, nhất định tôi sẽ tiếp tục chọn đi với Hoàng Việt
picture:
Nhân viên giao dịch nhiệt tình. Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hướng dẫn địa phương rất nhiệt tình, trình độ hiểu biết khá chuẩn, lưu loát, luôn lắng nghe để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn
picture:
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour