Tour Miền Tây chất lượng, Tour du lịch Miền Tây

DU LỊCH SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY HÀ NỘI – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – ĐẤT MŨI – TIỀN GIANG – BẾN TRE – TÂY NINH – SÀI GÒN – HÀ NỘI  BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
11,290,000đ
Giá từ:
9,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – ĐẤT MŨI – TIỀN GIANG – BẾN TRE – TÂY NINH – SÀI GÒN – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
Thứ năm, 30 Tháng 5, 2024 | Thứ tư, 5 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 13 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 19 Tháng 6, 2024 | Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 10 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 17 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 14 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 28 Tháng 9, 2024
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI 4 NGÀY 3 ĐÊM BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
8,320,000đ
Giá từ:
7,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ bảy, 7 Tháng 9, 2024 | Thứ bảy, 21 Tháng 9, 2024
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY: CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ  BAY VIETNAMAIRLINES
Giá cũ:
8,490,000đ
Giá từ:
7,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
04 Ngày / 03 Đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - TIỀN GIANG - BẾN TRE - CẦN THƠ - HÀ NỘI QUÝ 1
Giá cũ:
8,590,000đ
Giá từ:
8,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - TIỀN GIANG - BẾN TRE - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
8,590,000đ
Giá từ:
7,590,000đ
Hành trình:
Cần Thơ – Châu Đốc - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY: CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC
Giá cũ:
9,490,000đ
Giá từ:
7,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Giá cũ:
8,000,000đ
Giá từ:
6,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4 ngày / 3 đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC
Giá cũ:
8,590,000đ
Giá từ:
6,590,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4N3Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Giá cũ:
8,000,000đ
Giá từ:
7,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4 ngày / 3 đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ
Giá cũ:
8,690,000đ
Giá từ:
7,590,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU - ĐẤT MŨI - CHÂU ĐỐC - CẦN THƠ - HÀ NỘI
Thời gian:
4N3Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC 2023
Giá cũ:
7,590,000đ
Giá từ:
6,590,000đ
Hành trình:
Rạch Giá- Cần Thơ – Châu Đốc - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau
Thời gian:
4N3Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC XUÂN 2023
Giá cũ:
9,990,000đ
Giá từ:
7,990,000đ
Hành trình:
Cần Thơ – Châu Đốc - Sóc Trăng - Bạc Liêu – Cà Mau
Thời gian:
4N3Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang