Tour Teambuilding chất lượng, Tour du lịch Teambuilding

Du Lịch Cuối Tuần Flamingo Đại Lải Resort
Giá từ:
775,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Flamingo Đại Lải Resort - chương trình team builing
Thời gian:
1 Ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour du lịch Sông Hồng Resort
Giá từ:
790,000đ
Hành trình:
Tour du lịch Sông Hồng Resort
Thời gian:
1 Ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour du lịch Bản Xôi
Giá từ:
990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Thung Lũng Bản Xôi – Team Building – Giao lưu lửa trại - Làng Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam
Thời gian:
2N1Đ
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour Du Lịch Teambuilding Hà Nội - Vân Đồn - Quan Lạn 3 Ngày 2 Đêm
Giá cũ:
3,120,000đ
Giá từ:
2,750,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - VÂN ĐỒN - QUAN LẠN
Thời gian:
3 Ngày 2 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour Du Lịch Teambuilding Hà Nội - Sơn Tinh Camp - Hà Nội 1 Ngày Siêu Tiêt Kiệm
Giá từ:
Hành trình:
Hà Nội - Sơn Tinh Camp - Hà Nội
Thời gian:
1 Ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour Du Lịch Teambuilding Hà Nội - Lào Cai - Sapa 2 Ngày 3 Đêm
Giá cũ:
2,950,000đ
Giá từ:
2,650,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Lào Cai - Sapa
Thời gian:
2 Ngày 3 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Tour Du Lịch TeamBuilding Cửu Thác Tú Sơn 2 Ngày 1 Đêm
Giá cũ:
1,500,000đ
Giá từ:
1,290,000đ
Hành trình:
Hà Nội - Cửu Thác Tú Sơn ( Hòa Bình)
Thời gian:
2 Ngày 1 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ