Tour Tour Cao Bằng - Bắc Kạn chất lượng, Tour du lịch Tour Cao Bằng - Bắc Kạn

TOUR – HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – HÀNG PAC PÓ
Giá cũ:
3,290,000đ
Giá từ:
2,450,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – HÀNG PAC PÓ – HÀ NỘI
Thời gian:
3N2Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM: HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG
Giá cũ:
6,290,000đ
Giá từ:
5,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG – HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN 5 NGÀY 4 ĐÊM
Giá cũ:
6,990,000đ
Giá từ:
5,590,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HÀ NỘI
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TÊT MIỀN BIÊN CƯƠNG  HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN
Giá cũ:
6,950,000đ
Giá từ:
6,500,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
Giá cũ:
6,090,000đ
Giá từ:
5,550,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH  HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM  ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HANG PẮC PÓ
Giá cũ:
2,990,000đ
Giá từ:
2,290,000đ
Hành trình:
HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM
Thời gian:
3N2Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH  HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM  ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HANG PẮC PÓ TẾT 2022
Giá cũ:
3,950,000đ
Giá từ:
2,390,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – HANG PAC PÓ – HÀ NỘI
Thời gian:
3N2Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
TOUR TẾT NA HANG - LÂM BÌNH – KHU DI TÍCH ATK TÂN TRÀO
Giá cũ:
2,990,000đ
Giá từ:
1,590,000đ
Hành trình:
NA HANG - LÂM BÌNH – KHU DI TÍCH ATK TÂN TRÀO
Thời gian:
2 NGÀY 1 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO BẰNG - BẮC CẠN – HÀ NỘI
Giá cũ:
69,900,000đ
Giá từ:
4,890,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - HÀ GIANG - CAO BẰNG - BẮC CẠN – HÀ NỘI
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
ĐÃ HẾT CHỖ
GIẢI NHIỆT MÙA HÈ – VUI CHƠI TẠI HỒ BA BỂ HÀ NỘI – BẮC KẠN – HỒ BA BỂ - HÀ NỘI
Giá cũ:
2,790,000đ
Giá từ:
1,950,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – BẮC KẠN – HỒ BA BỂ - HÀ NỘI
Thời gian:
2 ngày 1 đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH  HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM  ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HANG PẮC PÓ
Giá cũ:
3,390,000đ
Giá từ:
2,390,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - CHÙA PHẬT TÍCH TRÚC LÂM ĐỘNG NGƯỜM NGAO - HANG PẮC PÓ - HÀ NỘI
Thời gian:
3N2Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
KHÁM PHÁ VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN
Giá cũ:
6,250,000đ
Giá từ:
5,550,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – HÀ GIANG – CAO BẰNG – BẮC KẠN – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang