Tour Tour Mông Cổ chất lượng, Tour du lịch Tour Mông Cổ

MÔNG CỔ - BẢN HÙNG CA CỦA THẢO NGUYÊN BẤT TẬN
Giá cũ:
52,900,000đ
Giá từ:
50,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - THỦ ĐÔ ULAANBAATAR - KHU DU LỊCH TSONJIN BOLDOG - CÔNG VIÊN QUỐC GIA TERELJ - TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ CUỘC SỐNG CỦA THỔ D N DU MỤC MÔNG CỔ MONGOL NOMADIC TRÊN CAO NGUYÊN GOBI - CỐ ĐÔ CỔ KHARKHORIN
Thời gian:
8N7Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ