Tour Hành trình Phương Bắc chất lượng, Tour du lịch Hành trình Phương Bắc

HÀ NỘI– NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ 3N2Đ
Giá cũ:
4,500,000đ
Giá từ:
4,050,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI– NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ
Thời gian:
3N2Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHÙA TAM CHÚC -  ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ 1 NGÀY
Giá cũ:
750,000đ
Giá từ:
650,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - CHÙA TAM CHÚC - ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ - HÀ NỘI
Thời gian:
1 Ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN – HẠ LONG - YÊN TỬ 4N3Đ
Giá cũ:
5,180,000đ
Giá từ:
3,260,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TRÀNG AN – HẠ LONG - YÊN TỬ - HÀ NỘI
Thời gian:
4N3Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI 2N1Đ
Giá cũ:
3,200,000đ
Giá từ:
2,760,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN – HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Thời gian:
2N1Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ -  HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG
Giá cũ:
6,640,000đ
Giá từ:
5,740,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SA PA  6N5Đ
Giá cũ:
7,290,000đ
Giá từ:
6,160,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - NINH BÌNH - HẠ LONG - YÊN TỬ - SA PA (đường cao tốc) - HÀ NỘI
Thời gian:
6N5Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Chương trình du lịch THĂM QUAN THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Giá cũ:
850,000đ
Giá từ:
750,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI
Thời gian:
1 ngày
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
Chương trình du lịch CHÙA HƯƠNG - ĐỘNG HƯƠNG TÍCH
Giá cũ:
950,000đ
Giá từ:
800,000đ
Hành trình:
CHÙA HƯƠNG (HÀ NỘI)
Thời gian:
1 NGÀY
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
Giá cũ:
4,980,000đ
Giá từ:
4,180,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Thời gian:
03 NGÀY / 02 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH BÁT TRÀNG- NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
Giá cũ:
5,780,000đ
Giá từ:
4,780,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – BÁT TRÀNG- NINH BÌNH (BÁI ĐÍNH, TRÀNG AN) HẠ LONG – YÊN TỬ - HÀ NỘI
Thời gian:
4 NGÀY / 3 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI – BÁT TRÀNG - NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ– SA PA – HÀ NỘI TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024
Giá cũ:
7,720,000đ
Giá từ:
6,720,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – BÁT TRÀNG - NINH BÌNH – HẠ LONG – YÊN TỬ– SA PA – HÀ NỘI
Thời gian:
6 NGÀY / 5 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ -  HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG 2022 5N4Đ
Giá cũ:
6,000,000đ
Giá từ:
5,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - NINH BÌNH - YÊN TỬ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG
Thời gian:
5N4Đ
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang