Tour Đài loan chất lượng, Tour du lịch Đài loan

HI TAIWAN HÀ NÔI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG BAY VIETJET AIR
Giá cũ:
15,590,000đ
Giá từ:
11,590,000đ
Hành trình:
HÀ NÔI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
Thời gian:
5 NGÀY 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội BAY VIETJET AIR
Thứ tư, 2 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 23 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 30 Tháng 10, 2024 | Thứ tư, 6 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 13 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 20 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 4 Tháng 12, 2024 | Thứ tư, 18 Tháng 12, 2024
KHÁM PHÁ ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG 2024
Giá cũ:
16,290,000đ
Giá từ:
11,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
Thời gian:
5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air
Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 27 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 3 Tháng 8, 2024 | Thứ bảy, 31 Tháng 8, 2024
KHÁM PHÁ ĐÀI LOAN LỄ 30/04/2024
Giá cũ:
16,990,000đ
Giá từ:
14,990,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay China Airlines/Eva Airlines
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN NGẮM HOA ĐÀO SỚM ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG BAY VIETJET AIR
Giá cũ:
18,990,000đ
Giá từ:
11,290,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG
Thời gian:
5 NGÀY / 4 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietjet Air
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH VIỆT NAM - ĐÀI LOAN - VIỆT NAM – ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023
Giá cũ:
18,990,000đ
Giá từ:
15,660,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Cao Hùng – Đài Trung – Nam Đầu – Đài Bắc - Hà Nội
Thời gian:
5N4D
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH VIỆT NAM - ĐÀI LOAN - VIỆT NAM – ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023
Giá cũ:
19,590,000đ
Giá từ:
17,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Đài Bắc - Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng - Hà Nội
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH VIỆT NAM - ĐÀI LOAN - VIỆT NAM – ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023 BAY VNA
Giá cũ:
19,790,000đ
Giá từ:
17,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Trung – Đài Bắc - Hà Nội
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI LOAN MÙA THU ĐÔNG 2022
Giá cũ:
13,990,000đ
Giá từ:
11,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Cao Hùng
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀI LOAN – ĐÓN NOEL 2022
Giá cũ:
13,990,000đ
Giá từ:
11,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Cao Hùng – Đài Trung – Nam Đầu – Đài Bắc
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH ĐÀI LOAN XUÂN 2020: ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - NAM ĐẦU - ĐÀI BẮC 5N4Đ BAY CI
Giá cũ:
14,490,000đ
Giá từ:
10,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Đài Trung – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH ĐÀI LOAN XUÂN 2020: ĐÀI BẮC - NAM ĐẦU - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG 5N4Đ BAY CI
Giá cũ:
14,490,000đ
Giá từ:
10,990,000đ
Hành trình:
Hà Nội – Đài Bắc – Nam Đầu– Cao Hùng –Đài Trung
Thời gian:
5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ
DU LỊCH ĐÀI LOAN MÙA HOA ANH ĐÀO: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC 5N4Đ BAY VJ
Giá cũ:
16,490,000đ
Giá từ:
10,490,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI – CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC – HÀ NỘI
Thời gian:
5N4Đ
Khởi hành:
Hà nội
ĐÃ HẾT CHỖ

Trang