Tour Châu Âu chất lượng, Tour du lịch Châu Âu

TOUR TÂY ÂU TIẾT KIỆM 2024: ĐỨC - HÀ LAN – BỈ - LUXEMBOURG - PHÁP BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
70,900,000đ
Giá từ:
64,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐỨC - HÀ LAN – BỈ - LUXEMBOURG - PHÁP
Thời gian:
9 ngày / 8 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Chủ nhật, 16 Tháng 6, 2024 | Thứ hai, 24 Tháng 6, 2024 | Thứ hai, 1 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024
TOUR CHÂU ÂU CHẤT LƯỢNG MÙA HOA OẢI HƯƠNG – Ý – VATICAN – THUỴ SĨ – MIỀN NAM PHÁP BAY QATAR AIRWAYS
Giá cũ:
76,900,000đ
Giá từ:
74,900,000đ
Hành trình:
Ý – VATICAN – THUỴ SĨ – MIỀN NAM PHÁP
Thời gian:
10 NGÀY 9 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Qatar Airways
Chủ nhật, 23 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 30 Tháng 6, 2024 | Chủ nhật, 7 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 14 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 28 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 2 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2024
 TOUR TÂY ÂU CHẤT LƯỢNG: ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
70,900,000đ
Giá từ:
63,900,000đ
Hành trình:
HÀ NỘI - ĐỨC - HÀ LAN - BỈ - PHÁP
Thời gian:
9 ngày / 8 đêm
Khởi hành:
Hà nội Bay Vietnam Airlines
Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 29 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 8 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024
SẮC TÍM LAVENDER &  KHÁM PHÁ ĐIỂM CỰC TÂY CỦA CHÂU ÂU MIỀN NAM NƯỚC PHÁP – MONACO – TÂY BAN NHA – BỒ ĐÀO NHA
Giá cũ:
91,900,000đ
Giá từ:
89,900,000đ
Hành trình:
NICE – MONACO – CANNES – LÀNG EZE - VALENSOLE – AVIGNON – MARSEILLE - MONPERLIER – BARCELONA – VALENCIA – MADRID – TOLEDO – MADRID – SALAMANCA – LISBON
Thời gian:
11 ngày 10 đêm
Khởi hành:
Hà nội TURKISH AIRLINES
Chủ nhật, 16 Tháng 6, 2024 | Thứ ba, 16 Tháng 7, 2024
HÀNH TRÌNH ĐÔNG ÂU CHẤT LƯỢNG ĐỨC – SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO BAY QUATAR AIRWAYS
Giá cũ:
75,000,000đ
Giá từ:
70,900,000đ
Hành trình:
Berlin – Dresden - Karlovy Vary - Praha – Bratislava – Budapest - Graz - Hallstatt - Vienna
Thời gian:
10 NGÀY / 09 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội
Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2024 | Chủ nhật, 21 Tháng 7, 2024 | Thứ tư, 31 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 15 Tháng 8, 2024
LIÊN TUYẾN HY LẠP – THỔ NHĨ KỲ 2024 HÀNG KHÔNG TURKISH AIRLINES  THỜI GIAN 12 NGÀY 11 ĐÊM
Giá cũ:
93,990,000đ
Giá từ:
89,900,000đ
Hành trình:
Athens – Santorini – Oila – Istanbul - Canakkale - Kusadaku – Pamukkale – Cappadocla – Istanbul
Thời gian:
12 NGÀY 11 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội TURKISH AIRLINES
Thứ sáu, 31 Tháng 5, 2024 | Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 9 Tháng 8, 2024 | Thứ tư, 25 Tháng 9, 2024
HÀNH TRÌNH LIÊN LỤC ĐỊA ÂU PHI TÂY BAN NHA–BỒ ĐÀO NHA–MAROC 13 NGÀY 12 ĐÊM BAY QATAR AIRWAYS
Giá cũ:
115,960,000đ
Giá từ:
109,000,000đ
Hành trình:
Barcelona – Zaragoza – Madrid – Salamanca – Porto – Fatima – Lisbon – Marrakech – Casablanca - Rabat
Thời gian:
13 NGÀY 12 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội QATAR AIRWAYS
Thứ bảy, 6 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2024 | Thứ hai, 26 Tháng 8, 2024 | Thứ hai, 7 Tháng 10, 2024 | Thứ hai, 11 Tháng 11, 2024
KHÁM PHÁ Ý – SLOVENIA – CROATIA – BOSNIA & HERZEGOVINA – SERBIA - BULGARIA BAY TURKISH AIRLINES
Giá cũ:
86,900,000đ
Giá từ:
79,900,000đ
Hành trình:
VENICE – UDINE - BLED – LJUBJANL - ZADAR – SPLIT – SARAJEVO – BELGRADE – KRAGUJEVAC - NIS – SOFIA
Thời gian:
11 NGÀY / 10 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Turkish Airlines
Thứ ba, 25 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 27 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2024
TOUR TÂY NAM ÂU CHẤT LƯỢNG PHÁP – THỤY SỸ – Ý - VATICAN BAY QATAR AIRWAYS
Giá cũ:
82,900,000đ
Giá từ:
73,900,000đ
Hành trình:
Paris – Dijon – Bern – Interlaken - Lucern - Titlis – Milan – Venice – Pisa – Rome
Thời gian:
10 NGÀY- 9 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Qatar Airways
Thứ sáu, 7 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 15 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 21 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 28 Tháng 6, 2024 | Thứ sáu, 5 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 12 Tháng 7, 2024 | Thứ sáu, 16 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 23 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 30 Tháng 8, 2024 | Thứ sáu, 6 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 13 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 27 Tháng 9, 2024 | Thứ sáu, 4 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 17 Tháng 10, 2024
MỘT HÀNH TRÌNH 5 QUỐC GIA ĐỨC  – ÁO - Ý – THỤY SỸ – PHÁP BAY VIETNAM AIRLINES
Giá cũ:
85,900,000đ
Giá từ:
79,900,000đ
Hành trình:
FRANKFURT ‐ HEIDELBERG ‐ STUTTGART – MUNICH ‐ INNSBRUCK - VENICE – MILAN ‐ZURICH ‐ TITLIS ‐ STRASBOURG ‐ REIMS ‐ PARIS
Thời gian:
11 ngày 10 đêm - Tính cả thời gian bay
Khởi hành:
Hà nội Vietnam Airlines
Thứ sáu, 19 Tháng 7, 2024 | Thứ hai, 12 Tháng 8, 2024 | Thứ hai, 26 Tháng 8, 2024 | Thứ hai, 30 Tháng 9, 2024 | Thứ tư, 23 Tháng 10, 2024 | Chủ nhật, 24 Tháng 11, 2024 | Thứ tư, 19 Tháng 6, 2024 | Thứ tư, 26 Tháng 6, 2024
KHÁM PHÁ: SÉC – HUNGARY – SLOVAKIA - ÁO
Giá cũ:
74,900,000đ
Giá từ:
63,900,000đ
Hành trình:
Praha – Cesky Krumlov - Bratislava – Budapest - Graz - Hallstatt - Vienna
Thời gian:
09 NGÀY / 08 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Qatar Airways
Thứ năm, 13 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 27 Tháng 6, 2024 | Thứ năm, 11 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 25 Tháng 7, 2024 | Thứ năm, 8 Tháng 8, 2024 | Thứ ba, 27 Tháng 8, 2024 | Thứ năm, 12 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 26 Tháng 9, 2024 | Thứ năm, 10 Tháng 10, 2024 | Thứ năm, 24 Tháng 10, 2024
CUNG ĐƯỜNG NAM ÂU TRỌN VẸN: TÂY BAN NHA - BỒ ĐÀO NHA
Giá cũ:
89,900,000đ
Giá từ:
78,900,000đ
Hành trình:
Madrid – Toledo – Badajoz - Lisbon - Seville – Málaga – Almería - Valencia – Barcelona
Thời gian:
11 NGÀY / 10 ĐÊM
Khởi hành:
Hà nội Bay Qatar Airways
Thứ bảy, 22 Tháng 6, 2024 | Thứ bảy, 13 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 20 Tháng 7, 2024 | Thứ bảy, 17 Tháng 8, 2024

Trang