Bạn đang ở đây

Singapore-Malaysia

Cẩm nang, kinh nghiệm du lịch các địa danh tại Singapore-Malaysia..

Tháp đôi Malaysia - Twin Tower

Tháp đôi Malaysia - Twin TowerTháp đôi Malaysia - Twin Tower hay còn gọi là Tháp đôi Petronas của Thủ Đô Kuala Lumpur là biểu tượng chính của đất nước Malaysia. Hoàn thành năm 1998 và được coi là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 1998 đến năm 2004, vượt qua tháp Willis 442 mét ở Chicago USA....
Uy tín được khẳng định theo thời gian:
Đăng ký tour
 
1 Start 2 Complete